En humidor ger dig optimala förutsättningar för lagring och förvaring av dina cigarrer. Till din humidor finns det idag en rad olika tillbehör så som fuktare, hygrometer och avdelare. Vilka tillbehör behöver du och varför? Vi har redogjort för de vanligaste tillbehören och hur de påverkar dina cigarrer. 

En humidor är en förvaringslåda för cigarrer. Humidorer finns i alla olika storlekar, från små som rymmer ett par cigarrer till stora skåp som rymmer tusentals. Oavsett storlek är grunderna och principerna densamma för cigarrförvaring och cigarrlagring. Cigarrer ska förvaras i en miljö där temperaturen är runt 20 grader och luftfuktigheten ligger på cirka 65-70 %.

Förutom storlek finns det idag humidorer tillverkade i olika material såsom glas, trä, plast och metall. Humidorer som är tillverkade i trä anses vara allra bäst då träet mättas till samma fukthalt som cigarrerna och därmed fungerar som en buffert för fuktigheten. Av träslag anses spanskt cederträ vara allra bäst då det bland annat skyddar mot eventuella tobaksbaggar och har en positiv påverkan på cigarrernas åldringsprocess och smak.

Fuktare – humidorens viktigaste tillbehör

Att luftfuktigheten är på rätt nivå är en av de viktigaste grundprinciperna för cigarrförvaring. Om luften är för torr torkar cigarren ut, börjar smula och tappar fort karaktär och smak.  Är luftfuktigheten för hög börjar cigarrerna mögla. För att hålla luftfuktigheten på rätt nivå använder du dig av en fuktare i din humidor. I de flesta fall ingår fuktaren till din humidor vid köptillfället, men i vissa fall kan denna behöva köpas till separat. Fuktaren är en form av behållare som med jämna mellanrum fylls på med en fuktvätska, en vätska bestående av destillerat vatten och silverjoner. Häller du enbart vatten i din fuktare blir luftfuktigheten i humidoren för hög. Silverjonerna reglerar således fukthalten. Förr blandade man propylenglykol i vatten för att nå samma effekt.

Hygrometermät fuktigheten i din humidor

För att hålla koll på och mäta fuktigheten i din humidor använder du dig av en hygrometer. Det kan nämligen, med jämna mellanrum, vara bra att mäta så att din fuktare håller rätt fuktighetsnivå. Hygrometrar finns både som digitala och analoga och i flera olika prisklasser.  Digitala hygrometrar är vanligast idag då de ofta är noggranna, prisvärda och enkla att hantera. De dyraste varianterna, oavsett typ, brukar gå att kalibrera. Med hjälp av ett ”salttest” kan du testa din hygrometer och utläsa hur mycket den eventuellt visar fel. Detta ska man gärna göra med alla hygrometrar som man använder till humidorer och cigarrförvaring.

Undvik smakväxling – använd smarta avdelare

Det går bra att blanda olika typer av cigarrer i din humidor. De vanligaste cigarrerna tar i regel inte smak av varandra, smaksatta cigarrer bör dock ligga i skilda humidorer. Har du en större humidor kan det vara en fördel att dela upp cigarrerna med hjälp av avdelare eller olika fack. På så sätt kan du minimera risken för eventuell smakväxling.

Hur snoppar jag bäst min cigarr?

När det väl är dags att avnjuta din cigarr är det dags att snoppa den. Detta gör du bäst med hjälp av en cigarrsnoppare. Hur cigarren ska snoppas beror på hur cigarren är uppbyggd och rullad. Maskinrullade cigarrer, som ofta består av en blandning av hackad tobak, snoppas fördelaktningen med ett V-skär. Det ger cigarren en lagom stor öppning, utan att tobaksflagor lossnar. Handrullade cigarrer ska ha en ordentlig öppning och snoppas med ett rakt snitt. Diametern för öppningen ska här nästan vara densamma som diametern för själva cigarren.

Vill du veta läsa mer och cigarrlagring & Cigarrförvaring? Läs vår tidigare artikel här.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *