Vet du vem som har sagt vad om champagne? Testa dina kunskaper i vårt quiz! Svaren hittar du längst ner.

1. Vem lär ha sagt: ”In victory, you deserve champagne, in defeat, you need it.”

A: Winston Churchill
B: Napoleon Bonaparte
C: Lord Maynard Keynes

2. Vem lär ha sagt: ”Champagne is the only wine that leaves a woman beautiful after drinking it.”

A: Marilyn Monroe
B: Marlene Dietrich
C: Madame De Pompadour

3. Vem lär ha sagt: ”My only regret is that I did not drink more champagne.”

A: Lord Maynard Keynes
B: Winston Churchill
C: Oscar Wilde

4. Vem lär ha sagt: ”Pleasure without champagne is purely artificial.”

A: Oscar Wilde
B: Napoleon Bonaparte
C: Christian Pol Roger

5. Vem lär ha sagt: ”Champagne makes you feel like it’s Sunday and better days are just around the corner.”

A: Madame De Pompadour
B: Marlene Dietrich
C: Dorothy Parker

Svar: 1A & B, Winston Churchill & Napoleon Bonaparte (båda lär ha sagt liknande saker om champagne), 2C, Madame De Pompadour, 3A, Lord Maynard Keynes (på sin dödsbädd), 4A Oscar Wilde, 5B Marlene Dietrich.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *